COMUNICAT DE PRESA – LANSARE PROIECT

Comunicat de presă

Slatina, 28.09.2022

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL anunță lansarea proiectului Solutii Integrate de Ocupare pentru tinerii NEETs din Regiunea  Sud-Vest   Oltenia!”

Proiectul se va derula în perioada 1 Iulie 2022 – 31 Decembrie 2023 și are ca obiectiv imbunatatirea situatiei a 371 tineri NEETs cu varsta cuprinsa intre 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia, cu accent asupra celor provenind din mediul rural si apartinand minoritatii roma – avand calitatea de someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) din cadrul Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) si facilitarea tranzitiei acestora catre piata muncii.

Un accent deosebit va fi pus pe tinerii incadrati in nivelurile de ocupabilitate, C si D, respectiv, „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”, dar si din nivelul A.

Prin implementarea proiectului se va asigura integrarea durabila pe piata muncii a tinerilor carora le lipseste o calificare si care nu au un loc de munca, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si provenind din comunitati marginalizate.

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL implementeaza acest proiect, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. POCU/991/1/3/154437, alături de ASOCIATIA INITIATIVA PENTRU COOPERARE SI DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  în calitate de partener.

Proiectul isi propune:

  • imbunatatirea nivelului de competente si abilitati necesare ocuparii unui loc de munca pentru un numar de 119 de tineri NEETs someri din categoriile C, D;
  • dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale necesare infiintarii si dezvoltarii unei afaceri, prin furnizarea de programe de formare antreprenoriala unui numar de 252 de tineri NEETs someri din categoria A;
  • Sprijinirea infiintarii si demararii activitatii a 11 de noi intreprinderi localizate in Regiunea Sud Vest Oltenia;
  • Cresterea nivelului de ocupare a minim 160 tineri NEETs inregistrati la serviciul public de ocupare, cu domiciliul sau resedinta in regiunea Sud Vest Oltenia;
  • Acordarea de sprijin prin masuri de acompaniament tinerilor NEETs incadrati la nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv „greu ocupabil” si „foarte greu ocupabil”.

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri, Prioritatea de investiții 8.ii, Obiectiv specific 1.1, 1.2.

Valoarea finanțată a contractului de finanțare este de 4,860,655.01  lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro.

Mai multe detalii despre proiect se găsesc pe site-ul   proiectului https://www.solutiipentrutineri.ro.

DAN IEREMIA GABRIEL, Manager Proiect